Hong Kong Office

Address:

Blk B, 3/F., Wah Shun Ind. Building, 4 Cho Yuen Street, Yau Tong, Kowloon, Hong Kong

Tel: +852 3549 3600

Fax: +852 3549 3649

Guangzhou Wholesale & Retail Shop

Address:

No. 8690-8694 ShaXi Hardware and plastic Market, Pan Yu District, Guangzhou City, P.R.China

Contact Form
  • 8 + 61 =